„A hasonlóságunk miatt találkozunk, és a különbségeinkből tanulunk.”

(Virginia Satir)

 

Iskolánk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát érdemesnek ítélte „Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

 

Bázisintézményi címmel rendelkező intézményként küldetésünk, hogy segítsük az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését. Készek vagyunk megosztani a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák számára, bázisintézményi tevékenységünkkel katalizáljuk a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítjük a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

IKT eszközök alkalmazása iskolánkban

Az IKT eszközök használata 5. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás területen

Az IKT eszközök használata az első évfolyamon szövegértés-szövegalkotás területen

IKT eszközök használata magyar irodalom órákon alsó tagozaton

Az IKT eszközök használata matematika órán 5. osztályban

Az IKT eszközök használata matematika órán első osztályban

Tanulói lap-top használata tanítási órán

Az IKT eszközök használata a mai napra szinte az iskola egész tantárgyi rendszerének részévé vált. Valamennyi természettudományi és társadalomtudományi tantárgy tanítása során a napi gyakorlat része a különböző eszközök, alkalmazások, digitális felületek használata. Ezért jó gyakorlataink egy része összevonódott, illetve kibővült.

 

Intézményi kapcsolattartó:

Kiss Andrásné 06 52/557-673

thokoly@thokoly.hu

 

Programterv 2019-2020

 

Programterv 2018-2019

 

Programterv 2017-2018

 

Aktuális programunk

 

Megvalósult programjaink

 

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola