Dolgozók
PEDAGÓGUSOK
Név Megbízatások, tanított tantárgyak Szakképzettség
Bergmann László Igazgató, testnevelés általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségterület, testnevelőtanár, testnevelés szakos tanár, közoktatásvezető
Fülöp Ferenc Igazgató-helyettes, digitális kultúra általános iskolai tanító ének szakkollégium képzéssel, általános iskolai tanító informatika műveltségterületen, közoktatásvezető
Kiss Andrásné Igazgató-helyettes, magyar nyelv és irodalom fejlesztőpedagógus, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus
Ádám Gáspár Történelem, etika, hon- és népismeret okleveles történelem szakos bölcsész, történelem szakos középiskolai tanár, gyakorlatvezető mentortanár
Almássyné Hegedűs Erika Angol nyelvi mk. vezető, angol, civilizáció okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, általános iskolai tanító angol idegennyelvi műveltségterület
Baliné Fodor Irén Tanító, matematika, etika általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Boros Beáta Matematika, testnevelés-úszás matematika szakos tanár, okleveles testnevelőtanár, általános iskolai tanító angol idegennyelvi műveltségterület
Csendes Bettina Tanító testnevelés általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Dóróné Balázs Juliánna Katalin Technika és tervezés általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító technika, életvitel és háztartástan műveltségi területen, okleveles technikatanár
Edward Candler Anyanyelvi lektor  
Erdei Eszter Katalin Tanító, magyar nyelv és irodalom, angol, ének-zene angolul, vizuális kultúra angolul, technika angolul általános iskolai tanító angol idegennyelvi műveltségterületen, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
Fekésháziné Pallai Erika Vizuális kultúra, digitális kultúra, informatika, informatika-technika informatika szakos tanár, matematika szakos tanár, rajz szakos tanár, közoktatásvezető
Fekete Julianna Tanító ének-zene, ének-zene angolul, vizuális kultúra angolul, technika angolul általános iskolai tanító ének szakkollégium képzéssel, általános iskolai tanító angol idegennyelvi műveltségterületen
Fendrikné Kondor Ildikó Tanító, matematika, etika, környezetismeret, testnevelés általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, matematika szakos tanár
Fenyvesiné Szabó Éva Mérés-értékelési mk. vezető, fejlesztőpedagógus szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus - mérési-értékelési szakterületen
Fige Anita Matematika, angol, civilizáció matematika szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Harsányiné Tóth Tímea Tanító magyar nyelv és irodalom, angol, vizuális kultúra angolul általános iskolai tanító angol idegennyelvi műveltségterületen
Huszti Andrea Tanító, magyar nyelv és irodalom, etika általános iskolai tanító informatika műveltségi területen
Király Mónika Tanító etika, környezetismeret általános iskolai tanító
Kis Gyuláné Tanító matematika, etika, testnevelés általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
Kovács Anikó Tanító, matematika, etika, ének-zene angolul, vizuális kultúra angolul, testnevelés, technika angolul általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító angol műveltségi területen
Ködöböcz József Matematika, fizika, digitális kultúra, informatika matematika szakos tanár, informatikus könyvtáros, okleveles általános iskolai fizikatanár
Nagy Bálint Tanító, angol, matematika, etika, ének-zene angolul, technika angolul, általános iskolai tanító angol nyelv speciális kollégiummal, általános iskolai tanító
Nagyné Rácz Enikő Társadalomtudományi mk. vezető tanító, magyar nyelv és irodalom, angol, környezetismeret általános iskolai tanító matematika műveltségi területen, általános iskolai tanító angol műveltségi területen,
Pusztai Irén Tanító, magyar nyelv és irodalom, könyvtár általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Szabó Gergely János Testnevelés csoportvezető, testnevelés okleveles középiskolai testnevelőtanár
Szabó Zsolt IKT mk. vezető, matematika, digitális kultúra, informatika, testnevelés, informatika-technika általános iskolai tanító, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, számítástechnika szakos tanár, okleveles pedagógiatanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, közoktatásvezető
Szabóné Juhász Emese tanár, angol, magyar nyelv és irodalom angol nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
Szakály Henrietta magyar nyelv és irodalom, könyvtár általános iskolai tanító német műveltségterületen, német nyelv és irodalom szakos tanár
Szemán Zsuzsa Civilizáció, biológia, biológia angolul, természettudomány biológia szakos tanár, általános iskolai tanító természetismeret műveltségterületen, általános iskolai tanító angol műveltségterületen.
Szűcs-Ádám Anikó Magyar nyelv és irodalom, dráma és színház okleveles középiskolai magyar, történelem és állampolgári ismeretek tanára
Szücs-Csabafi Adrienn Testnevelés, természettudomány, testnevelés-úszás biológia testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelés, általános iskolai tanító angol nyelv speciális kollégiummal,
Tóth András Árpád Történelem, etika, földrajz, természettudomány, földrajz szakos tanár, okleveles földrajztanár, okleveles általános iskola történelem tanár, és állampolgári ismeretek tanára,
Tóthné Kecskeméti Piroska Angol, civilizáció orosz nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár, angol nyelvtanár, történelem szakos középiskolai tanár
Totyikné Borbély Gabriella Természettudományi mk. vezető, matematika, kémia, matematika-kémia szakos tanár, fizika szakos tanár, okleveles kémiatanár, közoktatásvezető
Váczi-Kövesdi Ildikó Osztályfőnöki csoportvezető, tanító általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Vácziné Hajdu Henrietta Tanító, matematika, etika, környezetismeret, testnevelés általános iskolai tanító, általános iskolai német nyelvoktató tanító
Zsírosné Szörényi Éva Tanító, angol, vizuális kultúra angolul, technika angolul, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségterületen, általános iskolai tanító angol műveltségterületen
Erdei Gyuláné Óraadó, magyar nyelv és irodalom, ének-zene okleveles ének-zene tanár, okleveles általános iskolai magyartanár,
Lőrinci Lászlóné Óraadó, angol angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,
Komán Bernadett Fizetés nélküli szabadság magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár
Nagyné Horváth Éva Jelenleg GYES-en általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK
Név Munkakör
Hegedüs-Szabó Edit Iskolatitkár
Sarkadi Sára Laboráns
Szombathelyi Alexander Rendszergazda
Tiszai-Nagy Éva Pedagógiai asszisztens
TECHNIKAI DOLGOZÓK
Név Munkakör
Csák Zsolt Karbantartó
Farkas Márta Takarító
Kurucz Zoltánné Takarító
Mester Zoltánné Takarító
Silye Tamás Karbantartó, udvaros
Kecskés Andrea Takarító
Szilágyiné Mező Julianna Takarító

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola