PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG PROJEKTHÉT ÖSSZEFOGLALÓ 2018. március 5-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A témahét jelentősége:

Napjainkban kihagyhatatlan az oktatási folyamatból a diákok pénzügyi ismereteinek gyarapítása, pénzügyi tudatosságának fejlesztése.

A mindennapjainkat a pénzszerzés motiválja, a pénz tudatos használatával kapcsolatos információk nagyon fontosak tanulóink számára.

 

 

Általános céljaink:

Sokoldalú ismeretszerzés a pénz használatáról. A Pénzügyi tudatosság témahéten az iskola minden tanulója ismerkedik a pénz mindennapi szerepével, a családi kassza bevételeivel, kiadásaival, a tudatos vásárlás előnyeivel, a takarékoskodás fontosságával, korunk és jövőnk pénzügyi változásaival.

 

Célunk, a pénz életünkben betöltött szerepének beillesztése az oktatási-nevelési folyamatba. A pénzzel kapcsolatos történelmi ismereteken keresztül tudatosítani  a pénz jelenkori funkcióját  és a jövő innovatív  pénzforgalmát.

 

Célunk továbbá a tanulók problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a pénzügyi feladatokon keresztül, az önálló ismeretszerzés, ábrázoló képesség,  kommunikációs képességük, együttműködési képességük, kreativitási készségük és a digitális kompetenciájuk fejlesztése.

 

A pénzügyi ismeretek oktatására segítségül szolgál a www.bankvelem.hu  oldalon lévő Pénziránytű-Bankvelem Program, melyet a témahét előtti héten  megismertetünk a diákokkal. A tanárok segítséget kapnak awww.penziranytu.hu oldalon található tanári kisokos alkalmazásával.

 

 

 

Várt eredmények-produktumok, hatások:

A diákok a program aktivitásán keresztül gazdagodnak a pénzvilág érdekességeivel, a pénz mint eszköz mindennapi szerepével.

 

A célcsoport osztályai új ismereteket szereznek gyűjtőmunkával, a meglévő tudásukat gyarapítják. Az alsósok játékos feladatokat készítenek, a felsősök IKT-s eszközökkel dolgoznak, pénztörténet és szituációs feladatok bemutatásával.

 

Az aulában a kivetítőn folyamatos lesz a tájékoztatás, a témák mind pénzzel kapcsolatosak.

 

Az iskolát dekoráljuk a tanulói munkákkal, képekkel, gyermekrajzokkal.

 

Az iskolarádióban érdekességek hangzanak el a pénzről.

 

A tanórákon a szaktanárok saját ötleteik alapján foglalkoznak a témával.

 

Az előzetes feladatok adják a témahét folyamatos kiállítási anyagát.

 

 

Értékelés: az osztályok aktivitását és a tanulók egyéni vagy csoportos példaértékű munkáját  az egész iskolaközösség előtt bemutatjuk. A felsős tanulók csapatversenyzése pontozásos értékeléssel zárul.  Jutalmazás eredményhirdetésen példaként kiemeléssel és nagy tapssal.

 

 

 

 

                                                                     A beszámolót készítette:   Dóróné Balázs Katalin

 

 

Hajdúszoboszló, 2018. március 14.

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola