Referenciaiskola

 

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011 nyarán meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című TÁMOP -3.1.7-11/2 számú pályázat kiírására iskolánk is benyújtotta pályázatát 2011. augusztus végén.

 

A „Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, mint az IKT eszközök alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely” című pályázatunkat a Közreműködő Szervezet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

 

Ennek eredményeként iskolánk vissza nem térítendő támogatás formájában 6 000 000 Ft-ot nyert az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

 

Az intézményi pályázatunk fő célja, hogy az intézményi fejlesztési tervünk alapján felkészüljünk nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve hozzájáruljunk más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységéhez. A projekt során olyan feltételrendszer kialakítása valósul meg, amely lehetővé teszi a referencia intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és szolgáltatásszervezési kereteket. A pályázatban megvalósuló feladatok: „Jó gyakorlatok” átadásához pedagógusok felkészítése, hálózati partnerkapcsolatok továbbfejlesztése, intézményi PR tevékenység kialakítása és működtetése.

 

Ebből az összegből lehetőségünk nyílik egy interaktív felülettel ellátott tárgyaló berendezésének beszerzésére is, amely lehetővé teszi, hogy a hozzánk érkező vendégek, az iskola partnereinek fogadása, a részükre nyújtott szolgáltatás még kulturáltabb körülmények között történhessen.

 

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2012.04.01. a befejezés időpontja pedig 2012.08.31.

 

 

 

Pályázatunk megvalósítása

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola