PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG PROJEKTHÉT ÖSSZEFOGLALÓ 2017. március 6-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A téma aktualitását a nemzetközi Pénz7 adta, a tanterv javaslatához iskolánk a Pénzügyi Tudatosság Projekthét szervezésével csatlakozott. Ezen a héten a pénz fogalmának bűvkörében iskolánk minden tanulója ismereteket szerezhetett. A pénz életünkben betöltött szerepét számos oldalról megközelítettük különböző életkori sajátosságnak megfelelően. A pénzügyi tudatosságra nevelés átfogó jellegénél fogva alkalmas a pedagógiai kultúra megújítására és a személyiség komplex fejlesztésére.

 

Célunk volt a tanulók érdeklődésének felkeltése olyan téma iránt, ami minden család, minden otthon és háztartás érezhető problémája, a pénzzel való gazdálkodás az életvitelünk tudatos és legfontosabb feladata napjaikban.  Célunk volt a diákok motiváltságának erősítése a pénzeszközök tudatos alkalmazásához, és a kreativitást igénylő pénzről szóló feladatokkal kiscsoportos együttműködésre ösztönözni a tanulóinkat az önálló hatékony tanulás mellett.

A feladatok megoldása során a kooperatív együttműködés alkalmazásával élmények és tapasztalatok átadásával a tanulói aktivitás növekedett. Feladatvállalással egymást motiválták és a problémamegoldó képességük fejlődhetett.

 

A projekthét hatékonysága a produktumokkal bizonyítható. Hasznos oktatási lehetőséget nyújtott a pénz témahét projektalapú szervezése. Az alkalmazott módszerek a pénzügyi ismeretek széles spektrumát hívhatta elő diákjaink számára. Elsősorban az Önálló hatékony tanulási, Kezdeményező és- vállalkozói, és a Szociális együttműködési kompetencia  minden életkorban fejlesztésre került. Az oktatási-nevelési folyamatba beiktatott pénzgazdálkodásról szóló ismeretszerzés az életre nevelés nagyon fontos elemével foglalkozott az iskola falai között, és ehhez a problémakörhöz minden egyes tanuló hozzáadta a saját értékét.

A projekt feladatok megteremtették a tanulóknak a problémamegoldó gondolkodás feltételeit,  és minden kompetenciaterület érintetté vált a tanulók képességfejlesztését illetően. A forint tapintható megismerésével közelebbi kapcsolatba kerültek a készpénzzel.

A témahetet megelőzően kiadott feladatok olyan gyűjtőmunkára sarkallták a diákokat, hogy minél tartalmasabb és látványosabb produktumok készüljenek a kiállításra.

A projekthét alatt sokféle tevékenység irányította a figyelmet a pénz szerepének fontosságára. Ilyenek pl. pénzintézetek (Erstebank, OTPbank) tájékoztatói a készpénz és a bankkártya használatról. A postaszolgáltatásokról és nyomtatvány kitöltési útmutatóról. A biztosítók és szövetkezetek tevékenységeiről készültek interjúk. A Bocskai múzeum látogatása a helyi talált kincsek megismerésére irányult.

Elhangzottak információk az előadásokon a fiatalok vásárlási és kártyahasználati szokásairól, a kártyák előnyeiről és hátrányairól.

A produktumok az iskola aulájában elhelyezett pocokon és táblákon kerültek kiállításra.

Az IKT-s osztálydokumentumok az aula kivetítőjén a lehetőséghez mérten kivetítésre kerültek és a következő héten folyamatosan láthatók.

A tanulói tevékenységek, tanulói munkák tablókon, rajzokon, lapbookon, fotókon, kézműves alkotásokon, dokumentumokon és prezentációkon keresztül válnak publikussá az egész iskolaközösség számára. Ezek a projekthét értékelés kreatív elemei. Az értékelés pontozással történik, figyelembe vesszük az egyéni aktivitást, ötletességet, csapatmunkát, az osztályproduktumot és a téma sokoldalú megközelítését.

A feladatok a pénzről szóló mesék, versek, dalok, játékok gyűjtésével kezdődtek a legkisebb évfolyamok részéről, majd a 3-4. évfolyamon már az anyanyelvi megközelítés, irodalmi és alkotó tevékenységgel kerültek közelebb a pénz érték világához. A felső tagozatosoknak a városunk pénzügyi szolgáltatásaival kellett megismerkedni valamint a pénztörténet és forint történeti áttekintés adta az érdekességét a pénzismereteknek. A 6-8. évfolyamon csapatok mérték össze tudásukat pénzügyi vetélkedőn. A totó a témahét összefoglalását célozta meg kérdéseivel.

A pénzügyi problémakörök feldolgozása osztályszinten a témahét folyamán tanulói aktivitással, érdeklődéssel, vállalkozó kedvvel, jó hangulatban és izgalmas beszélgetések között zajlottak.

Osztályfőnöki értékelések alapján elmondható, hogy a témahét sikeres és hatékony volt.

A tanulóink fantáziáját a pénz megmozgatta és érdeklődővé tette őket a téma iránt.  Reméljük, hogy a családokban, háztartásokban ezután a tanulóink véleményére is számíthatnak a családtagok, mert  a bevételek és kiadások egyensúlyára törekvést igyekeztünk a gyerekekkel értelmezni, és reméljük, hogy nem mennek el közömbösen a családi életükben látott és alkalmazott anyagi problémák mellett.

 

Ami a kiállításban  látható:

A pénztörténet, a magyar forint történet, az uniós pénzek kiállítása, pénztervek, pénzérmék rajzai, pénzintézetek szórólapjai, könyvek a pénzről, pénznyomatok, pénzdobó tornyok, játékok, ötletes alkotások, perselyek, mese lapbook, meseillusztrációk, családi pénzkalkulációk, mennyit költ a család virágra, lakás felújítási kalkulációk, régi pénzek tárlata, híres történelmi személyek és aranypénzei, tanulói pénznyomatok.

 

A projekthét középpontjában a valós életben felmerülő probléma állt, melynek megoldása együttműködésre képes magatartást kívánt, a tanulva tanulás során a későbbi alkalmazás képességét is magában hordozza.

 

A legszebb tanulói munkákat tortajutalomban részesítjük, amit a Diákönkormányzati Napon adunk át az osztály képviselőjének.

 

Köszönet minden pedagógusnak, akik a diákok munkáját koordinálták és segítették.

 

 

 

                                                                     A beszámolót készítette:   Dóróné Balázs Katalin

 

 

Hajdúszoboszló, 2017. március 16.

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola