INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERV

(DFT)

 

Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17

 

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

A szakmai terv 2. sz. melléklete

 

 

Bevezetés

 

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló egyik legrégibb iskolája. Múltja, nagy hagyományai méltán emelték a város egyik legelismertebb iskolájává. Törté-nelmünk elmúlt tizenöt éve az IKT eszközök alkalmazásáról, az innovációról, a folyamatos megújulásról szólt. Létrejött a két-tannyelvű képzésünk, mely révén rövid idő alatt a legkeresettebb iskola lettünk. Nagy figyelmet fordítunk a fegyelemre, a módszertani fejlődésre. A 4,5-ös tanulmányi és 4,7-es magatartási átlag önmagáért beszél. 2005-től egy szisztematikus-fejlesztésnek köszönhetően és a 2009, 2010-es pályázatoknak a lehetőségeit kihasználva 2012-re modern, minden igényt kielégítő „Digitálisiskolát” hoztunk létre. Nemcsak a technika, hanem a módszertani fejlesztés és a tanulók tudása és eredménye is bizonyította elképzelésünk helyességét. Sajnos, a gyors technikai fejlődés miatt eszközeink elavultak, sok esetben hasz-nálhatatlanok. Nagyon nagy értékű tudást halmoztunk fel, amely átadása megfelelő eszköz-park nélkül nem tud megvalósulni. 2009-ben a TÁMOP 3.1.4-es pályázatunk alkalmával a kompetenciafejlesztésünk nagyon jól sikerült a szövegértés és a matematika terén.

 

 

bővebben

Copyright © 2014 Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola